Danışmanlık

Danışmanlık

 

 

 

 

 

Giderek zenginleşen ülkemizde farklı ve maliyeti yüksek mühendislik yapıları yapılmakta (yüksek yapılar,
nükleer tesisler, fabrikalar, vb.) ve bu yapılara ait mühendislik projelerinin denetlenmesi de giderek önem
kazanmaktadır. Bağımsız proje denetimi (BPD) için ülkemizde herhangi bir yasal doküman ve zorunluluk
bulunmamaktadır. Bağımsız proje denetimi ile temel amaç, proje sahibi tarafından üçüncü bir göze projenin her
aşamasını inceletmek ve iş kalemlerini denetletmektir. BPD, proje sahibinin ihtiyaçlarını göz önüne almalı ve
uygulamalı, aynı zamanda denetim sırasında üst düzey bir standart uygulamalıdır. BPD, taşıyıcı sistemle ilgili
kavramsal tasarımın incelenmesi ile başlar ve taşıyıcı sistemin iyileştirilmesi ile ilgili öneriler, inşa edilebilirlik
ile ilgili inceleme, ön rapor hazırlanarak üst başlıklardaki incelemelerin paylaşılması ile devam eder. BPD, final
değerlendirme raporunun hazırlanması ve yorumlar listesinin hazırlanmasını takiben tasarım ekibiyle düzenli ve
koordineli toplantılar yapılarak final raporun tartışılması ve yorumların üzerinden geçilmesi ve final raporunun
tamamlanması ile sonlanır. BPD gerçekleştirilirken, proje müellifi de yapılan çalışmaları detaylı bir hesap raporu
ile sunmalıdır. Bu çalışmada, hem BPD’nin esasları hem de örnek bir hesap raporu formatı önerilmiş ve BPD
denetimi için yardımcı olabilecek Tablolar geliştirmiştir.

İMO İstanbul Şubesinde Gerçekleştirilen Sunum